Thursday, August 26, 2010

Mother Teresa Biography in English And In Gujarati

Mother Teresa Biography can read In Gujarati and in English.

મધર ટેરેસા

મધર ટેરેસાનો જન્મ ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૧૯૧૦ માં થયો હતો. તેમનું નામ આગ્નેશ હતું. તેમને નાનપણથીજ સારા સંસ્કાર મળ્યા હતા. તેમને પોતાનું જીવન પ્રભુ ઈસુના ચિંધેલા માર્ગે જીવવું હતું. અઢાર વર્ષની ઉમરે તે લોરેટો મંડળમાં દાખલ થયા ત્યારે તેમને લોરેક્ષના સંત ટેરેસાનું નામ પસંદ કર્યું. તેમને ડબ્લીનમાં તાલીમ પૂરી કરી અને ૧૯૨૮માં તે ભારત આવ્યા. કોલકતાની કોન્વેન્ટ સ્કુલમાં તે છોકરીયોને ભણાવતા. પરંતુ કોલકતાના ગરીબ, માંદા લોકોની પરિસ્થિતિથી તે પુરેપુરા વાકેફ હતા. તેમની સેવા કરવાની તેમને અદમ્ય ઈચ્છા હતી. ૧૯૪૬માં તે રિટ્રીટ-પ્રાથના માટે દાર્જીલિંગ જતા હતા ત્યારે તેમને અંતરાત્મા નો સાદ સંભળાયો, 'મારે આ દુખીજનોની, ગરીબોના ગરીબની સેવા કરવી જોઈએ. ત્યારથી મિશનરીઝ ઓફ ચેરિટી શરૂઆત થઇ. તેમને કાળી માતા ના જુના મંદિરના પટાંગણમાં માંદા અને તરછોડાયેલા લોકોને આશરો આપવનું શરુ કર્યું.
તે ભીખ માંગીને ખોરાક અને દવા લાવતા.એક વાર એક વેપારીએ મધર ટેરેસાને પૈસા કે મદદ આપવાને બદલે તેમના હાથ પર થુંકયા પરંતુ મધર ટેરેસાએ તેમને કહ્યું,'આ થૂક તો મારા માટે આપ્યું હવે આ બીમાર લોકો માટે કંઈક આપો.' અને પેલા વેપારીનું મન બદલાઈ ગયું. આમ, મધર ટેરેસા સર્વે કાઈ બીજા માટે કરતા.બીજા એક પ્રસંગે તેમને એમના એક મિત્રે કહ્યું, 'મને તમે પુષ્કળ પૈસા આપો તો પણ હું આ સળી ગયેલા, રક્તપિતથી પીડાતા માણસને ન અડું.' મધર ટેરેસાએ કહ્યું 'હું પણ ના અડું, પણ હું આ બધું ઈસુના પ્રેમને લીધે કરું છું, અને કરીશ.' મધર ટેરેસા દરેકમાં પ્રભુ ઈસુને જોતા અને તેમની સેવા કરતા. તેમને ૫ મી સપ્ટેમ્બર,૧૯૯૭માં ચીરવિદાય લીધી. આજે પણ તેમનું જીવન ઘણાને પ્રેરણા આપે છે, હાલ એમના મંડળમાં ઘણા સીસ્ટરો ઘણા દેશોમાં તેમનું સેવાકાર્ય આગળ ધપાવવા પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી રહ્યા છે.

ફા. અલ્પેશ એસ.જે
હિલનગર, ડ્રાઈવ ઇન-રોડ,અમદાવાદ.

Can also read in English,

Mother Teresa Biography

Born: August 26, 1910
Died: September 5, 1997
Achievements: Started Missionaries of Charity in 1950; received Nobel Prize for Peace in 1979; received Bharat Ratna in 1980.

Mother Teresa was one of the great servants of humanity. She was an Albanian Catholic nun who came to India and founded the Missionaries of Charity in Kolkata. Later on Mother Teresa attained Indian citizenship. Her selfless work among the poverty-stricken people of Kolkata (Calcutta) is an inspiration for people all over the world and she was honored with Nobel Prize for her work.

Mother Teresa's original name was Agnes Gonxha Bojaxhiu. She was born on August 27, 1910 in Skopje, Macedonia. Her father was a successful merchant and she was youngest of the three siblings. At the age of 12, she decided that she wanted to be a missionary and spread the love of Christ. At the age of 18 she left her parental home in Skopje and joined the Sisters of Loreto, an Irish community of nuns with missions in India.

.After a few months of training at the Institute of the Blessed Virgin Mary in Dublin Mother Teresa came to India. On May 24, 1931, she took her initial vows as a nun. From 1931 to 1948, Mother Teresa taught geography and catechism at St. Mary's High School in Calcutta. However, the prevailing poverty in Calcutta had a deep impact on Mother Teresa's mind and in 1948, she received permission from her superiors to leave the convent school and devote herself to working among the poorest of the poor in the slums of Calcutta.

After a short course with the Medical Mission Sisters in Patna, she returned to Calcutta and found temporary lodging with the Little Sisters of the Poor. She started an open-air school for homeless children. Soon she was joined by voluntary helpers, and she received financial support from church organizations and the municipal authorities.

On October 7, 1950, Mother Teresa received permission from the Vatican to start her own order. Vatican originally labeled the order as the Diocesan Congregation of the Calcutta Diocese, and it later came to known as the "Missionaries of Charity". The primary task of the Missionaries of Charity was to take care of those persons who nobody was prepared to look after.

The Missionaries of Charity, which began as a small Order with 12 members in Calcutta, today has more than 4,000 nuns running orphanages, AIDS hospices, charity centres worldwide, and caring for refugees, the blind, disabled, aged, alcoholics, the poor and homeless and victims of floods, epidemics and famine in Asia, Africa, Latin America, North America, Poland, and Australia. In 1965, by granting a Decree of Praise, Pope Paul VI granted Mother Teresa permission to expand her order to other countries. The order's first house outside India was in Venezuela. Presently, the "Missionaries of Charity" has presence in more than 100 countries.

Mother Teresa's work has been recognised and acclaimed throughout the world and she has received a number of awards and distinctions. These include the Pope John XXIII Peace Prize (1971), Nehru Prize for Promotion of International Peace & Understanding (1972), Balzan Prize (1978), Nobel Peace Prize (1979) and Bharat Ratna (1980).

On March 13, 1997, Mother Teresa stepped down from the head of Missionaries of Charity and died on September 5, 1997,just 9 days after her 87th birthday. Following Mother Teresa's death, the Holy See began the process of beatification, the second step towards possible canonization, or sainthood. This process requires the documentation of a miracle performed from the intercession of Mother Teresa.In 2002, the Vatican recognized as a miracle the healing of a tumor in the abdomen of an Indian woman, Monica Besra, following the application of a locket containing Teresa's picture. Monica Besra said that a beam of light emanated from the picture, curing the cancerous tumor. Mother Teresa was formally beatified by Pope John Paul II on October 19, 2003 with the title Blessed Teresa of Calcutta. A second miracle is required for her to proceed to canonization.

Courtesy
iloveindia.com

17 Add comments:

 1. I have seen an image of Mother Teresa on a window and have decided to pray to her. She was an honest woman whose opinions on things I trust. If everyone was like her we would have heaven on earth. God Bless Mother Teresa!

  ReplyDelete
 2. I'm so blessed to have had Mother Teresa and Pope John Paul a great part of my life. I miss and love them so, Thank you Jesus for your love.

  ReplyDelete
 3. This is a wonderful and inspiring write up. Hope hope hope is what radiates from Mother Teresa.

  ReplyDelete
 4. she is the real god.......
  the power with which she choosed to serve the poor in her way to darjeeling .............
  Just with that one jeal she became success in her lifeeee........
  Hands of to herrrrr....

  ReplyDelete
 5. Love You Mother Teresa Love You For Ever.......

  ReplyDelete
 6. Mother Teresa my love my strenghth. Not a single day goes by without thoughts of her. How blessed are we to have had her on this earth for as long as we did. She guides me and many others on my daily tasks ,and missions and keeps me focused and strong. I really believe it was her devine intervention that we were allowed to be proud parents again after we were convinced my husband and I were no longer having any more children. A little boy named Elijah stole our hearts . He was bounced around to many different homes and still at almost 4 in diapers and druling. They deemed him retarded . Nobody wanted wanted to help this little guy who need attention love and a family to accept him for him. Since that day our lives were changed forever ! He is Now our Elijah Raphael whom we love and adore so much. He nonlonger stiles,wares pampers, and has advanced a grade we are so incredibly blessed and I would never change a thing he is perfect if every way. We have a total of 6 children Now who I really feel Mother Theresa has led our beautiful boys who we love and adore to us , thank you for all that help the needy children and other people around the world - love and god bless the Miller family

  ReplyDelete
 7. i am making a speach on her. i luve he she is like my hero i tink we shoulde because of what she did to help make the worlde a better plase.

  ReplyDelete
 8. i love mother theresa.even she is not with us,but her pure love and lovable service is still alive in our hearts.i trust that her service is moral to many many many people and generations.her heart is filled with complete divinity and love to die and destitute.

  ReplyDelete
 9. i miss you god mother Teresa you my roll model, i'm interested social service moment, thank you god she is my India heroin you are only.

  ReplyDelete
 10. she is great person on earth ever born.

  ReplyDelete
 11. she is a great person and we shall follow her footsteps

  ReplyDelete
 12. mother teresa is wonder of the world. i miss you mother,all the people follow your way.

  ReplyDelete
 13. MOTHER TERESA WAS THE GREAT PERSONALITY.

  ReplyDelete
 14. MOTHER TERESA WAS A GREAT PERSONALITY....................

  ReplyDelete


Thank you and stay connected